Jak jde čas.....sledujeme dění v naší ZO.

 

https://www.vsenaplochu.cz/albums/zvirata/vcela/nahled_tapety-na-plochu-zvirata-vcela-3.jpgZe života organizace.https://www.jynx-t.net/priroda/Data/Images/Thumbnails/TN_Vcela-medonosna.jpg

 

Usnesení výborové schůze ze dne 11.ledna 2008.

1.      Výroční schůzi ZO svolat na 2.února 2008 do hostinské místnosti restaurace „V údolí“ na 15,00 hodin.

2.     Pro zlepšení genofondu včelstev objednat z výzkumného střediska Pekařov pět inseminovaných matek kmene „Troiseck“ a umístit 3 matky ve Zlaté Olešnici a po jedné ve Lhotce a Stanovém.Rozmístění odpovídá množství včelstev v daných lokalitách.

 

Výtah ze zápisu výroční členské schůze 2.2.2008 a usnesení.

1.      Přítomno 19 členů ( ze 24 ) a 11 hostů. Předána členská legitimace př. Michaele Bochinové.

2.     Schválení výročních zpráv funkcionářů. Všechny zprávy jsou založeny k nahlédnutí v knize zápisů.

3.     Výroční členská schůze schválila 17 hlasy členský příspěvek ve výši 10,00 Kč v prospěch ZO z každého zazimovaného kmenového včelstva. Dále nákup inkoustů do tiskárny jednatele.

4.     Přečten, doplněn a schválen plán práce na rok 2008, který je zveřejněn na zvláštní příloze.

5.     Schváleno rozmístění inseminovaných matek u přátel: Krafka, Šídy, Zachra, Mašína a Macha.

 

Nedůležitější body ze zápisu výborové schůze dne 29.února 2008:

 

1.      Protokol o vyšetření směsných vzorků z VÚvč. DOL ze dne 8.2.2008.

2.     Napadeno roztočem Varroa destructor 11 stanovišť se 110 včelstvy tj. 45,83 % stanovišť , 46,41 % stavu včelstev , kde bylo nalezeno celkem 53 roztočů ; i když proti minulému roku stoupla zamořenost o 7 stanovišť a u včelstev o 20, zamořeny byly stanoviště s menším počtem včelstev. Nikde nebyl překročen limit 3 roztoče varroa destructor na včelstvo, proto ZO Zlatá Olešnice jako jediná na okrese Jablonec nad Nisou nemusí léčit včelstva nátěrem plodu s následnou fumigací.

3.     Byl přijat návrh předsedy ZO př.Šídy, aby ošetření fumigací a všechny léky pro podzimní léčení včetně formidolu byly pro včelaře zdarma.

4.     Setkání včelařů „Pod ořechem“ naplánováno na sobotu  9. srpna  od 15,00 hodin. Pozváni budou sousední organizace, zástupci OVČSV a přátelé včelaři z Jelení Hory z Polska.

 

Důležité body  ze zápisu členské schůze ze dne 29.3.2008

1.      Předseda informoval ze zasedání OVČSV o možnosti získat za uhynulá včelstva příspěvek na obnovu .

2.     Zastupitelstvo obce neschválilo příspěvek v částce 1500,- Kč na léčení včelstev. Jednatel pověřen vyjádřit dopisem „poděkování“ za vstřícný přístup k problémům včelařů a důležitosti včely v přírodě.

3.    Členové jmenovitě seznámeni s výsledky zamořenosti varroázou na jejich stanovištích.

4.    Zřízení webových  stránek ZO,  kde bude administrátorem př. Michal Štumpf .


TOPlist