2012 rok

POZVÁNKA
 

 

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 

KONANOU VE ZLATÉ OLEŠNICI

 
 
 RESTAURACE „V ÚDOLÍ“
SOBOTA 4.ÚNORA 2012 od 15.00 HOD.  
 
 
Program :   - Zahájení a schválení programu
                   - Přednáška
                   - Volba mandátové a návrhové komise

                    - Zápis z výroční členské schůze ze dne 5.2. 2011

                    - Zpráva předsedy

                   - Zpráva jednatele

                   - Zpráva pokladníka

                   - Zpráva hospodáře a nákazového referenta

                   - Zpráva kontrolní a revizní komise

                   - Plán práce na rok 2012

                   - Diskuze

                   - Návrh usnesení a zpráva mandátové a návrhové komise

                     - Občerstvení, volná zábava a neformální diskuse.                  

 
 

!!! Upozornění pro včelaře ZO !!!

 

Na výroční členské schůzi odevzdají včelaři ZO směsné vzorky měli, tak aby mohli být včas odeslány k vyšetření na varroázu do VÚ včelařského v Dole. Přílohou pozvánky je metodický postup jak správně provádět odběr zimní měli, který vypracoval VÚ včelařský v Dole.

 


TOPlist