LISTOPAD

27.02.2011 16:12

Co dělají včely

Ve včelstvu se líhne poslední plod, matka již neklade další vajíčka. Včelky vyletují jen za teplých dní na pročišťovací prolety. Zimní zásoby včely spotřebovávají v tomto období velmi pomalu - za celý měsíc je to méně než 2 kg.


Roztoči, kteří se množí a žijí na zavíčkovaném plodu, přes zimu přežívají na včelách. Včela medonosná proti němu nemá obranný mechanismus - během příštího roku by včelstvo zesláblo a uhynulo.
Asijské druhy včel se roztočům dokáží bránit častou migrací.

 

Co dělají včelaři?

Včelaře nejvíce zaměstnává roztoč Varroa destructor (český název kleštík včelí se příliš neujal). V tomto měsíci probíhá hlavní část podzimní léčby - za teplého počasí fumigací (kouřem), za chladného aerosolem (mlhou).

Fumigace - do včelstva se zavěsí doutnající pásek s nakapaným léčivem Aerosol - ve speciálním vyvíječi vzniká "mlha" z roztoku s léčivem

Když včelař neléčí, tak studuje odbornou literaturu a časopisy. K tomu se také připravuje na další sezónu zpracováváním vosku, čištěním rámků či jejich výrobou, drátkováním, výrobou nástavků a dalších částí úlů.

 


TOPlist