Informace o nás

Základní organizace Zlatá Olešnice má nyní 24 členů, kteří obhospodařují

cca + - 230  včelstev. Hlavní snaha včelařů pro udržení včelstev a tím rentability se soustřeďuje na prevenci  léčení  roztoče „varroa destructor“, který bez pečlivého, soustavného léčení  hubí celá  včelstva. Kurzy a přednášky jsou zaměřeny na šlechtění včelstev a likvidaci roztoče varroa destructor. Těmto problémům jsou věnovány tři až čtyři osvětové akce ročně pod vedením autorizovaných učitelů včelařství.

Mimo přednášek a schůzí se včelaři scházejí na ukončení medobraní k přátelskému posezení „Pod ořechem“ u přítele předsedy, kam jsou zváni  včelaři z okolních ZO a včelaři z Jelenie Góry se kterými má naše ZO přátelské styky více než deset roků. Vzájemná výměna delegací a informační návštěvy jsou pravidelné. “Pod ořech“ přijíždějí i okresní zástupci ČSV. Zájezdy na  včelíny odborníků - včelařů, pro získání zkušeností a promítání odborných filmů je další náplní práce ZO. Tyto akce jsou všechny  na odborné úrovni, kterou veřejnost ani nezaznamená.

Naši uživatelé

Mladí lidé, kteří mají rádi přírodu

Začínající včelaři

Dlouholetí včelaři

 

Od všech jsou názory srdečně vítány! Pište, posílejte, volejte......

Historie projektu

Děkuji příteli Marcinovi z Melbourne za pomoc a energii, kterou mi dává na realizaci tohoto projektu webových stránek. Z členů naší ZO nemohu prozatím poděkovat nikomu, jelikož dodnes (za jeden měsíc!!) jsem neobdržel jediný podnět, pomoc či názor. Zde však zmiňuji pouze členy, kteří mají přístup k internetu a není jich málo. Všichni vědí o koho jde......


TOPlist