Víte, že:  a proto..Važte si medu, važte si našeho medu, važte si českého medu!

MATKA - KRÁLOVNA

* je včelí samice s vyvinutými vaječníky
* měří 20 až 25 mm
* průměrná váha oplozené matky je 225 až 290 mg
* matkou se stane včela, která je krmena mateří kašičkou, bohatou na živiny
* vyvíjí se dokonalou proměnou v buňce, nazývané matečník
* líhne se 16. den od položení vajíčka
* larvička zvýší v prvních pěti dnech svou hmotnost až 2200×
* žije průměrně 3 až 5 roků
* v době jarního rozvoje naklade okolo 2500 vajíček denně
* průměrné váze matky odpovídá váha přibližně 1500 vajíček
* roční výkon kladoucí matky se odhaduje na 150 000 až 200 000 vajíček
* dobrá matka produkuje ročně vajíčka ve váze 100× až 130× větší, než sama váží
* v prvních dvou rocích života je intenzita kladení vajíček největší
* nemá orgány ke sběru medu ani hltanové žlázy, musí být krmena včelami
* jedno nakrmení matky trvá asi 2 a půl minuty a pak naklade 150 až 200 vajíček
* kvalita matky je posuzována podle intenzity kladení a souvislosti zakladené plochy
* staré nebo málo kladoucí matky je nutno vyměnit
* podle původu rozeznáváme matky rojové, z tiché výměny, náhradní, vychované

TRUBEC

* je včelí samec, rodící se partenogeneticky z neoplozených vajíček
* měří 15 až 17 mm a váží okolo 220 mg
* líhne se 24. den od položení vajíčka
* nemá žihadlo
* ve včelstvu žije podle síly včelstva 500 až 2000 trubců
* tvoří ve včelstvu konsolidovanou společnost
* jedinou úlohou je oplození matky
* po 8. až 15. dnu jsou říjní a vyletují 3 až 5× denně na snubní lety
* oplodňují matky za letu na shromaždišti trubců ve výšce 10 až 30 m
* shromaždiště trubců je těžko zjistitelné, jak je nacházejí matky není dosud jasné
* matka se páří průměrně s 8 až 10 trubci v jednom až třech výletech
* po oplození matky padá trubec mrtev na zem
* žije 5 až 6 týdnů
* v úlu žijí trubci nečinně, jsou živeni včelami
* v podletí přestávají včely trubce krmit, ti slábnou, jsou z úlu vyhnáni a hynou

VČELA - DĚLNICE

* je včelí samice se zakrnělými pohlavními orgány, takže nemůže být oplodněna
* pokud není ve včelstvu matka, může klást neoplozená vajíčka, říká se jí trubčice
* měří 12 až 14 mm
* váží okolo 100 mg, tzn. 10 000 včel váží cca 1 kg
* vyvíjí se dokonalou proměnou: vajíčko - larva - předkukla - kukla - včela
* líhne se 21. den od položení vajíčka
* dělba práce ve včelstvu je vzhledem k tělesnému vývoji instiktivně řízena:
čistička - v prvých 3 dnech života čistí buňky
krmička - 4. až 6. den krmí 4denní a starší plod medem, pylem a vodou
kojička - 7. až 12. den krmí nejmladší plod a matku krmnou kašičkou
stavitelka - 13. až 17. den zpracovává výměšek voskotvorných žláz a staví plásty
strážkyně - 18. až 20. den chrání česno a orientačně se zalétává
létavka - od 21. dne nosí do úlu vodu, pyl, nektar a medovici
* v době intenzivní činnosti žije 6 až 8 týdnů,
* na podzim zůstává bez činnosti a přežívá 8 až 9 měsíců
* předává ostatním včelám informace o zdroji potravy specifickými pohyby, tanečky
* komunikuje pomocí feromonů:
pohlavní - mateří látka láká říjné trubce, působí na potlačení rozvoje vaječníků dělnic
poplašný - vyvolává útočnost
značkovací - značkování česna aby nebloudily, značkování nalezeného zdroje snůšky
shromažďovací - feromon matky vytváří soudržnost a chod včelstva
povrchový - vonné látky po poznávání sounáležitosti
plodu - stimulace přínosu pylu a nektaru do úlu
* létá rychlostí 8 m za sek., tj. asi 29 km za hod.
* létavka navštíví 800 květů za hodinu
* z jednoho letu při silné snůšce přinese asi 40 mg sladiny
* na 1 gram medu musí navštívit 7 000 květů
* životní dílo 1 včely je půl čajové lžičky medu
* na 1 kg medu uletí včely 280 000 km, tj. 7× kolem rovníku
* zahuštění sladiny na med trvá přibližně 108 hodin, tj. 4 a půl dne
* na vzdálenost 2 km a zpět spotřebuje během letu 1,6 mg sladiny
* po návštěvě květů přenáší na těle 2 až 2,5 miliónu pylových zrn
* za letu stírá z chloupků pyl, vytváří rousky a ukládá je do košíčků na zadních nohou
* k vytvoření páru pylových rousků musí navštívit asi 80 květů
* silné včelstvo může donést za den až 1 kg pylu
* do 1 buňky ukládá 0,3 g pylu, což postačí k výživě plodu 2 včel
* v buňce hlavou udusává pyl, pokryje medem aby mléčně zkvasil a byl stravitelný
* vosková šupinka, vytvořená na voskotvorném zrcadélku, váží 0,3 až 1,2 mg
* na 1 kg vosku je zapotřebí 1 až 3,5 miliónu voskových šupinek
* včelstvo spotřebuje za rok 24 až 36 kg zpracovaného pylu
* včelstvo spotřebuje jen pro sebe za rok 70 kg medu
* včelstvo musí donést do úlu ročně okolo 150 litrů vody

VČELSTVO

* v zimě včelstvo hučí, když má nedostatek vzduchu
* v jedné uličce přezimuje cca 400 g včel
* vyzimované včelstvo by mělo mít 15 000 včel, na vrcholu činnosti až 50 000 včel
* na 1 dm2 plástu je oboustranně 800 buněk
* včelstvo je bodavé, chystá-li se matka ke snubnímu letu
* vítr, bouřka, mlha, chlad snižují pracovní energii a včelstvo je bodavé
* včely nesnášejí vůně a pachy, zejména pot, mají však rády
vůni šalvěje, máty, citronu, propolisu, pryskyřice a jedlového jehličí
* mřížkou o šířce otvoru 4,2 mm matka ani trubci neprojdou
* od poloviny července by se již neměly tvořit umělé roje

RŮZNÉ

* po opylení přestanou květy ronit nektar a ztrácejí vůni
* ve 3,5 dm2 oboustranně zavíčkovaných zásob je cca 1 kg medu
* na čajovou lžičku se vejde 30 g medu
* mezistěna se do rámku vkládá tak, aby boční stěny (a tedy špičky buněk) byly svislé
* vzdálenost rámku od stěny úlu menší 7 mm včely tmelí, větší 10 mm prostavují
* vosk taje při teplotě 63 °C
* jeden květ jabloně obsahuje okolo 100 000 pylových zrn, jedna jehněda lísky okolo 6 000 000 pylových zrn
* ze 100 g pylu můžeme získat tolik základních aminokyselin, jako asi z 0,5 kg masa nebo 7 vajec
* na čajovou lžičku se vejde 5 g suchého pylu


Svatý Ambrož, patron včelařů

Sv. Ambrož drží vždy v pravé ruce slaměný úl, košnici. Obrázek malovaný na skle Svatý Ambrož, Saint Ambrosius, Sanctus Ambrosius

se narodil roku 339 v Trevíru (Trier - na západě Německa, poblíž hranice s Lucemburskem). Dne 7. prosince 374 byl vysvěcen biskupem milánským a tento den je v některých kalendářích jeho dnem svátečním. Byl jedním z čelných představitelů latinské patristické teologie, ovlivnil liturgii a církevní zpěv (ambroziánský chorál). Zemřel roku 397 v Miláně (Milano - na severu Itálie, poblíž hranice se Švýcarskem) a je pochován v milánské basilice San Ambrogio.

Svatý Ambrož je patronem včelařů. Legenda vypráví, že jako malému dítěti v kolébce se mu usadil na obličeji roj včel a aniž mu jediným bodnutím ublížil, odlétl.

 

Včelařské pranostiky

Leden
V lednu silný led, v květnu bujný med.

Únor
Bílo a mráz v únoru, požehnání medu na celý rok.

Březen
Teplý březen rozehřeje včelám srdce.

Duben
Dubnové štěstí - slunce a déšť.

Květen
Roj, který se v máji rojí, za fůru sena stojí,
v červnu rojení nestojí za zvonění.

Červen
Nejlepší včelí roje, které padly před svatým Janem Křtitelem.

Červenec
Na svatou Magdalénu pohoda, pro včely výhoda;
a když slota, to lichota.

Srpen
Udělá-li se v srpnu deštivo, prší med a dobré víno.

Září
V půli záři úly zavři a zahoď klíč.

Říjen
Na zimu dej kabát, na jaro kožich.

Listopad
Když v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

Prosinec
Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.


TOPlist