2008 rok

 

Zlatá Olešnice 25.září 2008                             Jednací číslo 49/08

Informace o léčebném ošetření včelstev na podzim roku 2008

Léčení včelstev proti varroáze bude provedeno:

F u m i g a c e : První ošetření   18 .10.-sobota.

                   Druhé ošetření 8 .11.-sobota                               Mezi první a druhou fumigací musí být prodleva minimálně 14 dnů - aerosol minimálně za 14 dnů po druhé fumigaci!!

Aerosol bude proveden ve Lhotce (sobota) 22 .11. ve Zlaté Olešnici a Stanovém (neděle) 23, 11.

            Členové komisí : Zlatá Olešnice : Př.Krafek,Šída, fumigaci i aerosol – fumigaci Balatka,Zachr.

                    Lhotka : Př.Mašín,Šourek,Svárovský, fumigaci i aerosol.

                   Stanový : Př.Nigrin,Mach,Černý, fumigaci - aerosol provedou ve Stanovém př.Krafek a Šída.

Podle usnesení výborové schůze ze dne 29.2.2008 za léky,aceton a benzin a formidol v roce 2008 včelař nehradí.Včelař je povinen mít připraveny!!!Hřebíky-plíšky,nehořlavé podložky,materiál na utěsnění česen!

Fumigační pásky vkládejte podložené plíškem na poslední plást,nebo do vysokého podmetu,aby léčení bylo účinné.Ošetření fumigací je bezplatné.Sazba za dojezd je uvedena níže.

Vložte do podmetů podložky,které musí krýt celé dno úlu !

Včelař komisařům zaplatí :    Za dojezd autem při fumigaci 15,00 Kč.

                                   Za dojezd autem při aerosolu 15,00 Kč.

                                           Za aerosol 8,00 Kč za každé ošetřené včelstvo.

Je povinností včelaře účastnit se ošetření!!Před aerosolemoznačte úly,kde jsou včely !!

Uzávěrka česna při fumigaci jedna hodina,při aerosolu 10 minut.Uzávěry česen nezkracujte !

Po ošetření včelstev fumigací pečlivě očistěte podložky a vložte zpět pro kontrolu spadlých roztočů.Po aerosolu očistíte podložky za 14 až 20 dnů a vrátíte zpět pro lednový odběr měli!! Pro vlastní kontrolu spočítejte spadlé roztoče!Odběr směsných vzorků na zjištění nákazy varroázou bude v lednu 2009.Špatně vyčištěná podložka může zapříčinit jarní ošetření nátěrem plodu.

K léčení a čistění podložek přistupujte zodpovědně !!

Dodržováním těchto zásad se vyvarujete nepříjemnému nátěru plodu na jaře!!!

Pro informaci členů:

Členský příspěvek za kmenové včelstvo je 16,00 Kč a ve prospěch ZO dle usnesení výroční členské schůze 10,00 Kč.Roční příspěvek činí pro ČSV,o.s. 200,00 Kč.Bude též vybírán poplatek za vyšetření směsných vzorků roku 08 v částce 20,0 Kč za jeden vzorek,který je připočten v příspěvku pro ZO

Vhledem k vysokému poštovnímu poplatku je

tento dopis také pozvánkou do členské schůze.

Která je svolána na sobotu 29 .listopadu do klubovny                                                restaurace „V údolí“ v  16 ,00 hodin

Po vyčerpání programu členské schůze bude výplata dotace.

 Osobně si vyzvedněte dotaci na schůzi !!Pokladník má bydliště v Jablonci nad Nis., proto není možnost výběru dotace mimo schůzi

Uzávěrka všech financí je 30.listopadu,nestěžujte  další práci neplacených funkcionářů!!

Brání-li Vám závažné důvody příspěvek vyzvednout,vyplňte plnou moc na dotaci, pověřte zletilého zástupce výběrem částky na schůzi !!! Plná moc je ve „Včelařství č.8,případně u jednatele. 

Vážení přátelé!Uvědomte si,že členové komisí dělají léčení bez nároku na odměnu,proto mějte vše připraveno na ošetření a nezdržujte jim práci tím,že musejí hledat materiál na utěsnění česen,podložky pod pásky atd.Je možnost domluvit si s komisaři hodinu ošetření a je nezvratnoupovinností majitele včel kontrolovat vyhoření pásků-být při léčení bezpodmínečně přítomen.Pozor na zahoření !

Dobrou vůli ke spolupráci všech včelařů chráníme včelstva před varroázou

Naše ZO byla v roce 2008 jedinou organizací v kraji,která nemusila na jaře léčit  nátěrem plodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatá Olešnice 25.září 2008                             Jednací číslo 49/08

 

 

Informace o léčebném ošetření včelstev na podzim roku 2008

 
 
Léčení včelstev proti varroáze bude provedeno:

 

F u m i g a c e : První ošetření   18 .10.-sobota.

 

 

                   Druhé ošetření 8 .11.-sobota                               Mezi první a druhou fumigací musí být prodleva minimálně 14 dnů - aerosol minimálně za 14 dnů po druhé fumigaci!!

 

 

Aerosol bude proveden ve Lhotce (sobota) 22 .11. ve Zlaté Olešnici a Stanovém (neděle) 23, 11.

 

            Členové komisí : Zlatá Olešnice : Př.Krafek,Šída, fumigaci i aerosol – fumigaci Balatka,Zachr.

 

                    Lhotka : Př.Mašín,Šourek,Svárovský, fumigaci i aerosol.

 

                   Stanový : Př.Nigrin,Mach,Černý, fumigaci - aerosol provedou ve Stanovém př.Krafek a Šída.

 

 

Podle usnesení výborové schůze ze dne 29.2.2008 za léky,aceton a benzin a formidol v roce 2008 včelař nehradí.Včelař je povinen mít připraveny!!!Hřebíky-plíšky,nehořlavé podložky,materiál na utěsnění česen!

 

Fumigační pásky vkládejte podložené plíškem na poslední plást,nebo do vysokého podmetu,aby léčení bylo účinné.Ošetření fumigací je bezplatné.Sazba za dojezd je uvedena níže.

 

 

Vložte do podmetů podložky,které musí krýt celé dno úlu !

 

 

Včelař komisařům zaplatí :    Za dojezd autem při fumigaci 15,00 Kč.

 

 

                                   Za dojezd autem při aerosolu 15,00 Kč.

 

 

                                           Za aerosol 8,00 Kč za každé ošetřené včelstvo.

 

Je povinností včelaře účastnit se ošetření!!Před aerosolemoznačte úly,kde jsou včely !!

 

Uzávěrka česna při fumigaci jedna hodina,při aerosolu 10 minut.Uzávěry česen nezkracujte !

 

 

Po ošetření včelstev fumigací pečlivě očistěte podložky a vložte zpět pro kontrolu spadlých roztočů.Po aerosolu očistíte podložky za 14 až 20 dnů a vrátíte zpět pro lednový odběr měli!! Pro vlastní kontrolu spočítejte spadlé roztoče!Odběr směsných vzorků na zjištění nákazy varroázou bude v lednu 2009.Špatně vyčištěná podložka může zapříčinit jarní ošetření nátěrem plodu.

 

K léčení a čistění podložek přistupujte zodpovědně !!

 

 


TOPlist