2010 rok

 

Informace o léčebném ošetření včelstev na podzim roku 2010

 

 

 

Léčení včelstev proti varroáze bude provedeno:

 

 

F u m i g a c e :         První ošetření   16.10.- sobota 

 

                                   Druhé ošetření  30.10.- sobota        

 

Členové komisí :       Zlatá Olešnice : Hořenec  - přítel Krafek, Šída

                                                             Dolenec  - přítel Balatka, Zachr.

                                    Lhotka :                           - přítel Mašín, Svárovský, Šourek

                                    Stanový :                          - přítel Mach, Nigrin

                                    Český Šumburk                - přítel Štumpf

                                    Harrachov:                       - přítel Štumpf (po dohodě s předsedou)

 

 

 

A e r o s o l :               Lhotka              20.11.- sobota

                                   Zlatá Olešnice    21.11. - neděle

                                   Stanový              21.11. - neděle

                                   Český Šumburk  21.11. - neděle

 

                                   Harrachov          po dohodě přítele Čecha s předsedou 

 

 

Členové komisí :       Zlatá Olešnice : Hořenec  - přítel Krafek, Šída

                                                             Dolenec  - přítel Krafek, Šída.

                                    Lhotka :                           - přítel Mašín, Svárovský, Šourek

                                    Stanový :                          - přítel Krafek, Šída

                                    Český Šumburk                - přítel Krafek, Šída

                                    Harrachov:                       - přítel Šída (po dohodě s přítelem Čechem),

                                                                        který si dle dohody zajistí na všechna ošetření dopravu.

 

 

Včelař je povinen do podmetu vložit podložky, které musí zakrývat celé dno úlu !!!

 

Včelař je povinen mít připraveny !!! Hřebíky - plíšky, nehořlavé podložky, materiál na utěsnění česen !!! a účastnit se ošetření včelstev !!!

 

 

 

Fumigační pásky vkládejte podložené plíškem na poslední plást,nebo do vysokého podmetu,aby léčení bylo účinné. Uzávěrka česna při fumigaci je jednu hodinu, při aerosolu je to 10 minutČas uzávěry česen nezkracujte !!! Po ošetření včelstev fumigací pečlivě očistěte podložky a vložte zpět pro kontrolu spadlých roztočů. Po aerosolu očistíte podložky za 14 až 20 dnů  a vrátíte zpět pro lednový odběr měli!! Pro vlastní kontrolu  spočítejte spadlé roztoče! Odběr směsných vzorků na zjištění nákazy varroázou bude v lednu 2011. K léčení a čištění podložek přistupujte zodpovědně !!! dodržováním těchto zásad se vyvarujete nepříjemnému nátěru plodu  na jaře.

 

 

Podle usnesení členské schůze je léčivo (léky, aceton, benzín) pro členy ZO bezplatné.

 

 

 

Včelař hradí ošetřujícím komisařům :   za dojezd autem při fumigaci            15,- Kč.

                                                                 za dojezd autem při aerosolu             15,- Kč.

                                                                  za každé ošetřené včelstvo aerosolem  8,- Kč .

 

 

 

Tento dopis je současně pozvánkou na členskou schůzi (viz. druhá strana)

 

 

 

Pozvánka

 

 

 

Na členskou schůzi ZO ČSV Zlatá Olešnice, která se koná v klubovně restaurace „ V Údolí “ Zlatá Olešnice v sobotu  27. listopadu 2010 od

 

16.00 hodin.

 

 

Po vyčerpání programu členské schůze bude výplacena dotace.
 

 

 Osobně si vyzvedněte dotaci na schůzi !!

 

 

Brání-li Vám závažné důvody příspěvek vyzvednout, vyplňte plnou moc na dotaci, pověřte zletilého zástupce výběrem částky na schůzi. Plná moc je ve Včelařství č.8.

 

 

 

Uzávěrka všech financí je 30.listopadu 2010 !!


TOPlist